Chủ tịch FPT Telecom

Bảo mật trang Blog của Hoàng Nam Tiến

Website cam kết bảo vệ quyền riêng tư của bạn. Chính sách Bảo mật này mô tả cách chúng tôi thu thập, sử dụng, lưu trữ, xử lý và chia sẻ thông tin của bạn liên quan đến trang web. Bằng cách truy cập, duyệt hoặc sử dụng Trang web, bạn đồng ý rõ ràng với việc thu thập, sử dụng, lưu trữ, xử lý và tiết lộ thông tin của bạn, bao gồm cả thông tin nhận dạng cá nhân, như được mô tả trong Chính sách này. NẾU BẠN KHÔNG ĐỒNG Ý VỚI CHÍNH SÁCH NÀY, ĐỪNG TRUY CẬP HOẶC SỬ DỤNG TRANG WEB. Chính sách này là một phần của và được kết hợp vào Điều khoản sử dụng điều chỉnh việc bạn sử dụng Trang web. Các phần của Điều khoản Sử dụng ảnh hưởng đến Chính sách này, vì vậy hãy đảm bảo xem lại Điều khoản Sử dụng trước khi sử dụng Trang web. Các thuật ngữ viết hoa được sử dụng nhưng không được định nghĩa ở đây có các định nghĩa được nêu trong Điều khoản sử dụng.

1. Thu thập thông tin

Khi bạn truy cập Trang web, bạn có thể duyệt mà không cần gửi bất kỳ thông tin cá nhân nào về bản thân. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ nhận và lưu trữ một số thông tin nhận dạng phi cá nhân về chuyến thăm của bạn, như được mô tả bên dưới. Để tham gia vào một số chức năng nhất định, bạn có thể được yêu cầu cung cấp thông tin nhận dạng cá nhân. thông tin nhận dạng cá nhân là thông tin có thể nhận dạng bạn, bao gồm, chẳng hạn như tên hoặc địa chỉ email của bạn. Việc cung cấp thông tin nhận dạng cá nhân sẽ luôn là sự lựa chọn của bạn hoặc của bất kỳ ai hành động thay bạn.

Chúng tôi sẽ thu thập thông tin nhận dạng cá nhân của bạn khi bạn tạo Tài khoản để trở thành Người dùng nội bộ của Website. Nếu bạn tạo một Tài khoản, bạn sẽ được yêu cầu cung cấp thông tin về bản thân, bao gồm, nhưng không giới hạn, tên người dùng, địa chỉ email và mật khẩu do bạn chọn. Nếu bạn đăng ký Tài khoản của mình bằng thông tin đăng nhập Dịch vụ Mạng xã hội, chúng tôi sẽ thu thập thông tin đăng nhập của bạn để xác định và đăng nhập vào ứng dụng hoặc trang web của bên thứ ba và sẽ giữ lại thông tin đăng nhập của bạn để thu thập thông tin từ Dịch vụ Mạng xã hội. Ví dụ: nếu bạn đăng nhập bằng tài khoản Facebook hoặc Gmail, chúng tôi có thể thu thập thông tin từ hồ sơ công khai của bạn.

Trang web có thể cho phép bạn gửi nhận xét, ảnh, video hoặc thông tin khác (“Nội dung người dùng”) đến các phần tương tác của Trang web, bao gồm, nhưng không giới hạn, các khu vực thảo luận của người dùng trên Trang web hoặc trang Hồ sơ tài khoản của bạn (nếu áp dụng). Bạn có thể đăng nhập và tham gia vào các khu vực thảo luận của người dùng trên Trang web bằng tài khoản của bạn. Chúng tôi có thể lưu Nội dung Người dùng do bạn gửi vô thời hạn và trong một hồ sơ dành riêng cho bạn.

Để nhận được một số thông tin liên lạc từ chúng tôi, bao gồm nhưng không giới hạn ở Thư hàng năm của chúng tôi, bạn có thể được yêu cầu gửi tên và địa chỉ email của mình cho chúng tôi. Bất kỳ email nào bạn nhận được từ chúng tôi sẽ bao gồm một liên kết hủy đăng ký cho phép bạn chọn không nhận các email trong tương lai.

Trang web cung cấp cho người dùng tùy chọn để gửi câu hỏi, phản hồi hoặc nhận xét bằng cách điền vào biểu mẫu có sẵn dưới liên kết "Liên hệ" ở cuối trang. Biểu mẫu này yêu cầu tên và địa chỉ email của bạn và chúng tôi sẽ sử dụng thông tin này để trả lời các câu hỏi của bạn. Mọi thông tin liên lạc và thông tin liên lạc mà bạn tự nguyện gửi cho chúng tôi có thể được lưu vô thời hạn và trong một hồ sơ dành riêng cho bạn.

Tương tự như các trang web khác, chúng tôi có thể tự động thu thập một số thông tin và lưu trữ trong các tệp nhật ký. Bộ sưu tập này có thể bao gồm, nhưng không giới hạn: tên miền và máy chủ để truy cập Internet, địa chỉ Internet của trang web mà bạn đến, ngày và giờ truy cập, địa chỉ IP máy tính của bạn và thông tin về hệ điều hành của nó, trình duyệt và máy chủ lưu trữ, ngày và giờ bạn truy cập Trang web và các trang bạn truy cập. Chúng tôi thu thập thông tin không nhận dạng này để giúp chẩn đoán sự cố với máy chủ của chúng tôi và để quản lý Trang web. Chúng tôi cũng sử dụng nó để thu thập thông tin nhân khẩu học rộng rãi. Nếu bạn chọn tạo tài khoản, thông tin này có thể được kết hợp với thông tin cá nhân của bạn để phục vụ tài khoản của bạn hoặc cải thiện trải nghiệm người dùng của bạn trên Trang web. Mọi thông tin kết hợp như vậy sẽ được coi là thông tin nhận dạng cá nhân theo Chính sách này.

Chúng tôi có thể tự động thu thập thông tin bằng các cơ chế sau:
Cookie . Cookie là một tệp văn bản nhỏ được lưu trữ trên máy tính nhm mục đích lưu trữ hồ sơ. Các nhà cung cấp phân tích bên thứ ba của chúng tôi sử dụng cookie để ghi lại thông tin về các hoạt động của bạn trên Trang web và để “ghi nhớ” bạn khi bạn quay lại Trang web. Một số cookie vẫn còn trên máy tính của bạn cho đến khi bạn xóa chúng. Những thứ khác, như cookie ID phiên, sẽ hết hạn khi bạn đóng trình duyệt của mình. Bạn có thể đặt cài đặt trình duyệt của mình để cố gắng từ chối cookie và bạn vẫn có thể sử dụng Trang web, tuy nhiên một số tính năng nhất định của Trang web có thể không khả dụng nếu trình duyệt của bạn không chấp nhận cookie. Xem phần “Không theo dõi cài đặt” bên dưới để biết thêm thông tin về cách Dịch vụ có thể phản hồi với cài đặt trình duyệt của bạn. Chúng tôi không kiểm soát việc sử dụng cookie của các bên thứ ba. Ngoài ra, hãy xem phần “Các nhà cung cấp phân tích bên thứ ba” bên dưới.

Chúng tôi sử dụng các bên thứ ba để giúp chúng tôi vận hành và cải thiện Trang web. Chúng tôi có thể cung cấp cho các bên thứ ba này thông tin mà chúng tôi thu thập được và họ có thể thu thập thông tin từ bạn về việc bạn sử dụng Trang web. Nếu chúng tôi cung cấp thông tin cho bên thứ ba, trừ khi có ghi chú cụ thể khác trong Chính sách này, sẽ chịu sự điều chỉnh của Chính sách này và chỉ có thể được sử dụng bởi các bên thứ ba đó để giúp chúng tôi vận hành hoặc cải thiện hoạt động kinh doanh của mình hoặc Trang web và để cung cấp dịch vụ cho chúng tôi . Chúng tôi không kiểm soát thông tin do bên thứ ba thu thập một cách độc lập và không chịu trách nhiệm về việc họ sử dụng thông tin đó.

2. Sử dụng thông tin

Chúng tôi có thể sử dụng thông tin nhận dạng cá nhân của bạn, chẳng hạn như địa chỉ email, để phục vụ tài khoản của bạn và để gửi cho bạn các email quảng cáo hoặc thông tin mà bạn chọn rõ ràng (hoặc “chọn tham gia”) để nhận. Bạn cũng có thể nhận được email hoặc các thông tin liên lạc khác từ chúng tôi để trả lời các câu hỏi mà bạn gửi bằng cách sử dụng liên kết "Liên hệ" ở cuối trang chủ. Khi bạn nhận được email quảng cáo hoặc thông tin từ chúng tôi, email sẽ chứa thông tin liên hệ của chúng tôi và liên kết hủy đăng ký cho phép bạn chọn không nhận các email trong tương lai từ chúng tôi. Nếu bạn chọn không tham gia, bạn sẽ vẫn tiếp tục nhận được phản hồi qua email cho các thắc mắc của mình hoặc các email liên quan đến dịch vụ khác liên quan đến Tài khoản của bạn. Chúng tôi cũng có thể sử dụng thông tin nhận dạng cá nhân để giải quyết tranh chấp; để phát hiện và bảo vệ chống lại các sai sót, gian lận và hoạt động tội phạm; để hỗ trợ việc thực thi pháp luật; để thực thi Chính sách này và các Điều khoản Sử dụng; hoặc cho bất kỳ mục đích nào khác được mô tả trong Chính sách này hoặc mà chúng tôi mô tả cho bạn tại thời điểm thu thập.

Chúng tôi có thể sử dụng thông tin nhận dạng phi cá nhân cho bất kỳ mục đích hợp pháp nào, bao gồm, nhưng không giới hạn để phân tích xu hướng, quản lý Trang web, theo dõi chuyển động của người dùng trên Trang web và để quản lý và cải tiến Trang web. Chúng tôi cũng có thể sử dụng thông tin này để theo dõi các số liệu tổng hợp như tổng số khách truy cập hoặc số trang đã xem; hoặc để theo dõi các bài gửi trong bất kỳ phần tương tác nào của Trang web. Chúng tôi cũng có thể kết hợp thông tin nhận dạng phi cá nhân với thông tin nhận dạng phi cá nhân được thu thập từ các nguồn khác.

Chúng tôi sẽ lưu giữ thông tin của bạn vô thời hạn, miễn là được yêu cầu hoặc cho phép về mặt pháp lý. Chúng tôi có thể định đoạt bất kỳ thông tin nào theo quyết định của mình mà không cần thông báo, tuân theo luật hiện hành. Chúng tôi không thực hiện bất kỳ nghĩa vụ lưu giữ nào thông qua tuyên bố này.

3. Công bố thông tin

Chúng tôi sẽ không bán hoặc cho thuê bất kỳ thông tin cá nhân nào của bạn cho các bên thứ ba cho các mục đích tiếp thị. Tuy nhiên, chúng tôi có thể tiết lộ thông tin của bạn cho bất kỳ pháp nhân hoặc tổ chức liên kết nào và cho các đại lý và nhà cung cấp dịch vụ. Các bên thứ ba này có thể bao gồm các nhà cung cấp dịch vụ kinh doanh khác nhau hoặc các nhà cung cấp cung cấp hỗ trợ cho Trang web hoặc đang làm việc trực tiếp với chúng tôi. Việc sử dụng thông tin của các tổ chức và đơn vị liên kết sẽ phải tuân theo Chính sách này hoặc một thỏa thuận ít nhất cũng có giới hạn như Chính sách này. Để biết thông tin về việc sử dụng thông tin của các đại lý và nhà cung cấp dịch vụ, hãy xem thêm Phần “Nhà cung cấp Analytics bên thứ ba” ở trên.

Với sự đồng ý của bạn, chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với các đối tác chiến dịch bên thứ ba (“Đối tác chiến dịch”). Các bên thứ ba này có thể bao gồm các tổ chức phi lợi nhuận khác nhau hoặc các tổ chức khác có mục tiêu và sứ mệnh phù hợp với các mục tiêu và sứ mệnh của Website. Các Đối tác Chiến dịch có thể thu thập thông tin như tên, địa chỉ, mã zip, địa chỉ email hoặc số điện thoại của bạn. Trong một số trường hợp, thông tin cá nhân mà bạn chia sẻ với các Đối tác Chiến dịch có thể bị tiết lộ công khai. Vui lòng xem lại các thông báo, tiết lộ và chính sách bảo mật của tất cả các Đối tác Chiến dịch bên thứ ba trước khi chia sẻ bất kỳ thông tin nào với họ. Chúng tôi không kiểm soát và không chịu trách nhiệm pháp lý hoặc chịu trách nhiệm về các thực tiễn bảo mật, điều khoản sử dụng hoặc nội dung của các trang web Đối tác Chiến dịch. Để biết thêm thông tin về việc sử dụng thông tin của Đối tác chiến dịch bên thứ ba, hãy xem Phần “Các trang web được liên kết” bên dưới.

Nếu bạn gửi Nội dung Người dùng đến bất kỳ phần tương tác nào của Trang web, bao gồm, nhưng không giới hạn, trang hồ sơ Tài khoản của bạn hoặc các phần thảo luận của người dùng trên Trang web, Nội dung Người dùng của bạn sẽ được công bố công khai cho bất kỳ ai truy cập vào khu vực đó của Trang web. Những người dùng khác hoặc công chúng có thể truy cập, đăng lại hoặc sử dụng Nội dung Người dùng mà bạn cung cấp công khai thông qua Trang web. Ngay cả khi bạn xóa hoặc xóa Nội dung Người dùng của mình, các bản sao có thể vẫn còn trong các khu vực được lưu trữ hoặc lưu trữ trong bộ nhớ cache của Trang web. Nếu bạn chia sẻ Nội dung Người dùng với các Trang web được Liên kết, nội dung bạn chia sẻ sẽ tuân theo chính sách bảo mật của trang web đó.

Trong một số trường hợp, chúng tôi có thể tiết lộ thông tin của bạn (1) theo yêu cầu của bất kỳ luật hiện hành hoặc quy định pháp lý nào; (2) nếu chúng tôi tin rằng việc tiết lộ là cần thiết để bảo vệ quyền, tài sản hoặc sự an toàn của chúng tôi; (3) cho các cơ quan quản lý của chính phủ hoặc cơ quan thực thi pháp luật liên quan đến bất kỳ thủ tục tố tụng tư pháp, lệnh tòa, trát đòi hầu tòa hoặc quy trình pháp lý nào được cung cấp cho chúng tôi hoặc Trang web; và (4) để đối phó với một mối đe dọa thể chất đối với bạn hoặc người khác.

Nếu chúng tôi phải nộp đơn phá sản hoặc tham gia vào quá trình chuyển đổi kinh doanh như sáp nhập với một công ty khác hoặc nếu chúng tôi mua, bán hoặc tổ chức lại tất cả hoặc một phần doanh nghiệp hoặc tài sản của mình, chúng tôi có thể tiết lộ thông tin của bạn, bao gồm cả thông tin cá nhân, cho người mua tiềm năng hoặc thực tế liên quan đến một trong các giao dịch này.

Chúng tôi không thể đảm bảo rằng tất cả thông tin của bạn sẽ không bao giờ bị tiết lộ theo những cách khác không được mô tả trong Chính sách này. Ví dụ: bên thứ ba có thể chặn hoặc truy cập bất hợp pháp các đường truyền hoặc thông tin liên lạc riêng tư, hoặc những người dùng khác của Trang web có thể lạm dụng hoặc sử dụng sai thông tin cá nhân của bạn. Không có việc truyền dữ liệu qua internet có thể được bảo mật 100%.

4. Các biện pháp bảo mật thông tin

Chúng tôi rất quan tâm đến việc bảo mật thông tin của bạn. Chúng tôi thận trọng trong việc tạo điều kiện thuận lợi cho việc truyền thông tin giữa thiết bị hoặc máy tính của bạn và máy chủ của chúng tôi (hoặc máy chủ của bên thứ ba vận hành và lưu trữ thông tin cho Trang web). Thông tin nhận dạng cá nhân do Trang web thu thập được lưu trữ trong môi trường hoạt động với quyền truy cập hạn chế và không công khai. Mặc dù chúng tôi có các cơ chế để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn sau khi chúng tôi nhận được, nhưng không có việc truyền dữ liệu nào qua internet có thể được đảm bảo là an toàn 100%.

5. Không theo dõi người dùng

Hầu hết các trình duyệt có thể được thiết lập để tắt cookie hiện có, tự động từ chối cookie hoặc thông báo cho bạn khi bạn nhận được cookie để bạn có thể chọn chấp nhận hoặc không. Xin lưu ý rằng làm như vậy có thể tác động tiêu cực đến trải nghiệm người dùng của bạn trên Trang web, vì một số tính năng như những tính năng yêu cầu "đăng nhập" có thể không hoạt động bình thường khi cookie bị tắt. . Tùy thuộc vào thiết bị di động và hệ điều hành của bạn, bạn có thể không xóa hoặc chặn tất cả cookie. Bạn cũng có thể đặt tùy chọn email của mình để ngăn việc tự động tải xuống hình ảnh có thể chứa các công nghệ cho phép chúng tôi biết liệu bạn đã truy cập vào email của chúng tôi và thực hiện một số chức năng nhất định hay chưa. với nó hay không. Mặc dù chúng tôi cố gắng hết sức để tôn trọng tùy chọn bảo mật của người dùng, nhưng chúng tôi không thể phản hồi tín hiệu "Không theo dõi" từ trình duyệt của bạn vào lúc này.