Báo chí

Giấc mơ của tôi là đất nước mình chinh phục thế giới mà “không tốn xương máu”

Trước buổi trò chuyện này, Chủ tịch FPT Software (FSOFT) Hoàng Nam Tiến hẹn tôi lên F-Ville trên Hòa Lạc từ sáng sớm. Anh mời tôi ăn sáng tại công ty và dành hơn một tiếng đồng hồ dẫn tôi đi dạo, kể c...
Ngày 18/11/2022