Alo Sĩ tử VTV1 - Khách mời Chủ tịch Hoàng Nam Tiến

Xuất hiện với tư cách Khách mời chuyên gia trong chương trình "Alo Sĩ tử" trên VTV1 sáng 20/04, Chủ tịch Hoàng Nam Tiến đã chia sẻ quan điểm rất thẳng thắn và thực tế về sự cần thiết kỹ năng Tự học đối với thế hệ Z (những người sinh sinh từ năm 1995 trở về sau). Với sự thay đổi nhanh chóng của công nghệ, tri thức và thời đại sẽ không còn chỗ cho "one-time learning" (học một lần) mà mỗi cá nhân cần rèn kỹ năng "Lifelong learning" (học suốt đời) để thích ứng với sự thay đổi đó và hoàn thiện mình hơn