Sách về Ba Mẹ

Cuốn sách tôi chọn: Những điều đọng lại qua hai cuộc chiến tranh

50 năm hoạt động trong lĩnh vực quân sự, toàn bộ kiến thức, kinh nghiệm, tâm huyết về chỉ huy, tác chiến của Thiếu tướng Hoàng Đan được đúc kết trong sách “Những điều đọng lại qua hai cuộc chiến tranh...
Ngày 30/11/2022