Cất cánh - Những người Mẹ tuyệt vời

Đã bao lâu rồi bạn không gặp mẹ, không ăn cơm với mẹ, không gọi cho mẹ của mình? Đã khi nào mẹ kể cho bạn về những lo toan, vất vả trong cuộc sống, những hy sinh... mà mẹ phải đối mặt? Hãy thêm cho mình một cơ hội nữa để thể hiện những yêu thương dành cho mẹ, cùng với những cảm xúc đến từ 3 câu chuyện đặc biệt của Cất cánh.

Hoàng Nam Tiến