Cha tôi là Thiếu tướng Hoàng Đan

Những ký ức về cha mình – AHLLVTND, Thiếu tướng Hoàng Đan, một người chỉ huy tài ba với một trái tim nóng, có kiến thức uyên thâm, một người cha mẫu mực… mãi in sâu trong tâm trí, trong cách sống và làm việc của Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Viễn thông FPT (FPT Telecom) - Tập đoàn FPT Hoàng Nam Tiến.