Chủ tịch FPT Software: 'Đừng bao giờ làm người thất bại'

Chủ tịch FPT Software: 'Đừng bao giờ làm người thất bại'