Chủ tịch FPT Software: Sinh viên IT Việt ngại học sâu nhưng giỏi học cái mới| VTV24

Đó là nhận định của ông Hoàng Nam Tiến, chủ tịch của FPT Software khi nói về nguồn nhân lực IT tại Việt Nam.