Chủ tịch FPT Telecom Hoàng Nam Tiến: Năng lực để học giỏi và làm việc giỏi không giống nhau

Chủ tịch FPT Telecom Hoàng Nam Tiến cho biết bằng cấp không quan trọng, quan trọng là năng lực của cá nhân. Nhiều người không cần tốt nghiệp cao đẳng, đại học vẫn có thể làm tốt công việc.