Chuyên gia CNTT Việt Nam: ChatGPT mới chỉ vài tháng tuổi và sẽ còn nhiều điều đáng kinh ngạc hơn nữa

Càng nhiều người tìm kiếm và sử dụng, công cụ ChatGPT sẽ được nạp thêm nhiều kiến thức và ngày càng phát triển hơn. Từ đó, người dùng có thể sử dụng để tối ưu hóa công việc, hay nói cách khác là tăng năng suất lao động.