"Con tôi là bạn tôi"

Con tôi là bạn tôi. Những việc tôi không có khả năng làm được thì không bắt con tôi làm. Tôi luôn để con sống với mơ ước của chính nó.