F-Town 3

FPT Software khai trương cơ sở thứ 3 tại TP.HCM, F-Town 3, vào ngày 13/11/2019. Đây là cơ sở thứ 6 trên toàn quốc, với sức chứa 7.500 chỗ ngồi. Trong video này, Chủ tịch FPT Software Hoàng Nam Tiến rời cuộc họp tại F-Town 1-2 cơ sở để lên F-Town 3 bằng xe tự lái của FPT Software. Giấy phép lái xe thử nghiệm trong giao thông trực tiếp đã được Bộ Giao thông Vận tải Việt Nam cấp cho FPT Software kể từ tháng 7/2018.