Hoàng Đan và gia đình

Ba tôi là một vị tướng dày dạn trên chiến trường, trong cuộc sống ít khi biểu lộ cảm xúc trước các con, nhưng tôi và các anh chị luôn cảm nhận tình cảm lớn của ông dành cho gia đình. Mời các bạn theo dõi một trích đoạn phim tài liệu về ba Hoàng Đan do Truyền hình Quốc phòng Việt Nam sản xuất năm 2015.