Hoàng Nam Tiến - Thụy Vân - Tư duy nhà lãnh đạo trong Thời đại mới

Hội Thảo " TƯ DUY NHÀ LÃNH ĐẠO TRONG THỜI ĐẠI MỚI" cùng chủ tịch FPT Telecom Hoàng Nam Tiến và MC Thụy Vân. Nguồn: Chương Trình Thạc Sĩ Quản Trị Kinh Doanh MBA Đại Học FPT