Làm sao để trở thành công dân toàn cầu?

"Làm sao để trở thành công dân toàn cầu?" là chủ đề được anh Hoàng Nam Tiến chia sẻ tại trường THPT chuyên Phan Bội Châu năm 2019.