Nhân sự công nghệ thích ứng với bối cảnh đại dịch Covid-19

Ông Hoàng Nam Tiến chia sẻ cách nhân sự FPT Telecom thích ứng và phát triển trong bối cảnh đại dịch Covid-19 hoành hành.