Những cuốn sách nhất định phải đọc

Chuyển động cùng Trạm số ra mới nhất sẽ cùng bạn gặp gỡ Chủ tịch FPT Telecom– Anh Hoàng Nam Tiến để cùng anh chia sẻ và bàn luận về văn hóa đọc của người Việt xưa và nay. Bên cạnh đó, anh Tiến cũng nhiệt tình giới thiệu hàng loạt đầu sách hay mà anh rất tâm đắc. Trong đó có những cuốn đã phát hành ở Việt Nam như Nhà Giả Kim, Phải Trái Đúng Sai... và cả những cuốn chưa có nhưng theo anh Tiến lưu ý, BẠN NHẤT ĐỊNH PHẢI ĐỌC CUỐN SÁCH NÀY.