Nói về Hoàng Nam Tiến, con trai Thiếu Tướng Hoàng Đan

Hoàng Nam Tiến (1969 - ) là con trai út của Thiếu tướng Hoàng Đan. Hiện ông là chủ tịch FPT Software, công ty thành viên của tập đoàn FPT, đơn vị có tỷ lệ lợi nhuận cao nhất tập đoàn. Ông còn đồng thời là người sáng lập nên FPT Distribution, FPT Trading, FPT Land... Ba ông, Thiếu tướng Hoàng Đan, đã có ảnh hưởng sâu sắc lên tư duy lãnh đạo, cũng như phương châm sống của ông.