Nói về Thiếu tướng Hoàng Đan

Thiếu tướng Hoàng Đan qua lời kể của: - Trung tướng Phạm Xuân Thệ, nguyên Trung đoàn phó Trung đoàn 66 giai đoạn 1975, nguyên Sư đoàn trưởng Sư đoàn 304, nguyên Tư lệnh Quân đoàn 2, nguyên Tư lệnh Quân khu 1. - Thiếu tướng Nguyễn Dũng Chi, nguyên Cục phó Cục Khoa học Quân sự - Hoàng Nam Tiến, con trai út của Tướng Hoàng Đan