Quá trình chiến đấu của Thiếu tướng Hoàng Đan

Hoàng Đan đã phục vụ trong Quân đội Nhân Dân Việt Nam từ năm 1946 tới năm 1996. Ông đã từng kinh qua các cấp Trung đội, Đại đội, Tiểu đoàn, Trung đoàn, Sư đoàn, Quân đoàn, Quân khu. Ông đã từng tham gia kháng chiến chống Pháp (1946-1954), kháng chiến chống Mỹ (1963-1975), chiến tranh Việt Nam - Campuchia (1977-1979), chiến tranh biên giới phía Bắc (1979-1986)