SCHOO’LIFE-TECH - GIÁO DỤC TRONG KỶ NGUYÊN SỐ

🎙️Schoo’Life’Ship Podcast Series là chuỗi chia sẻ về hành trình học hỏi, khám phá và trải nghiệm trọn đời 🌟 🚢 Mỗi chuyến hành trình được chia sẻ trong Schoo'Life'Ship đều là trải nghiệm thực tế trong cuộc sống, sẽ đồng hành cùng người trẻ khám phá những câu chuyện đầy cảm hứng đến từ dàn khách mời là những nhân vật có sức ảnh hưởng nhất định trong nhiều lĩnh vực 🌍 👨‍🏫 Hành trình đầu tiên mở ra với khách mời là thầy Hoàng Nam Tiến cùng những chia sẻ vô cùng chân thực và sâu sắc về Giáo dục và Công nghệ, cách mà người học và người dạy vận dụng Công nghệ vào công tác dạy và học; cùng tính thiết yếu của việc ứng dụng Công nghệ một cách hợp lý và hiệu quả.