Sinh viên IT Việt ngại học sâu nhưng giỏi học cái mới

Trong một chia sẻ tại chương trình Chuyển động 24h năm 2019, anh Hoàng Nam Tiến cho biết mỗi năm có hơn 40.000 sinh viên tốt nghiệp đại học, cao đẳng các trường đào tạo công nghệ thông tin, nhưng chỉ có khoảng hơn 5000 sinh viên đạt trình độ toàn cầu.