Sự lãng mạn trong cuộc sống

Lãng mạn không chỉ là từ để nói về tình yêu.