Thiếu tướng Hoàng Đan - Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân

Thượng tướng Lê Khả Phiêu, nguyên Trung đoàn trưởng kiêm chính ủy Trung đoàn 9, Sư đoàn 304 giai đoạn 1964-1966, nguyên Chủ nhiệm Chính trị Quân đoàn 2 giai đoạn 1974-1975, nguyên Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, nguyên Tổng Bí Thư viết về Hoàng Đan. Thiếu tướng Hoàng Đan được truy tặng Anh hùng Lực Lượng Vũ Trang ngày 14 tháng 1 năm 2015 cùng với Thượng tướng Nguyễn Hữu An, nguyên Tư lệnh Quân đoàn 2 giai đoạn 1974-1975