Thiếu tướng Hoàng Đan: Vị anh hùng của chiến trận

Ba tôi - tướng Hoàng Đan đã phục vụ trong Quân đội Nhân Dân Việt Nam từ năm 1946 tới năm 1996. Ông đã từng kinh qua các cấp Trung đội, Đại đội, Tiểu đoàn, Trung đoàn, Sư đoàn, Quân đoàn, Quân khu. Ông đã từng tham gia kháng chiến chống Pháp (1946-1954), kháng chiến chống Mỹ (1963-1975), chiến tranh Việt Nam - Campuchia (1977-1979), chiến tranh biên giới phía Bắc (1979-1986) Mời các bạn theo dõi một phần phóng sự về ba Hoàng Đan do Truyền hình Quốc phòng Việt Nam thực hiện năm 2015.