Tự do tài chính #48: 1 triệu USD đầu tiên | Hoàng Nam Tiến, Hans Nguyễn

“Đó là một buổi sáng, khi FPT niêm yết trên sàn chứng khoán tại TP. HCM. Hôm đấy, ở FPT đã có 150 người trở thành triệu phú USD. Ngày xưa việc này rất khó”, Chủ tịch FPT Telecom Hoàng Nam Tiến kể lại trong chương trình MoneyTalk số 48 của VTVMoney với chủ đề “1 triệu USD đầu tiên”.