Tư duy khác biệt trong cạnh tranh là gì?

Làm thế nào để thuyết phục những khách hàng lớn nhất trên thế giới chọn mình làm đối tác? Làm thế nào để một doanh nghiệp nhỏ, hay thậm chí một cá nhân, phát huy tối đa điểm mạnh của mình? Một chia sẻ của tôi năm 2014 có thể mang lại một vài gợi ý cho bạn.