"Tuy bạn không là bia, nhưng đến với chúng tôi, ai cũng phải ngước nhìn"

Tổng hợp những màn đối đáp "Có một không hai" của anh Hoàng Nam Tiến tại chương trình Cơ hội cho ai - mùa 1.