Xây dựng chiến lược cạnh tranh trong kinh doanh - Phần 3

Tôi chia sẻ với các bạn bài giảng của mình với chủ đề "Kinh nghiệm xây dựng chiến lược cạnh tranh cho doanh nghiệp". Đây là hoạt động nằm trong chương trình “Một ngày học MBA với doanh nhân Hoàng Nam Tiến” do Viện Quản trị Kinh doanh FPT (FSB) thuộc Đại học FPT tổ chức năm 2016 dành cho những nhà quản trị doanh nghiệp hoặc cán bộ quản lý.