Báo chí

Ông Hoàng Nam Tiến gợi ý nghề triển vọng trong tương lai

Theo ông Hoàng Nam Tiến, công việc thu ngân, giao dịch viên, call center sẽ biến mất, trong khi đó nghề Data sciencetist, Digital platform... sớm lên ngôi.
Ngày 19/12/2022